Wdrożenie dyrektywy towarowej, cyfrowej i Omnibus

Wejście w życie zmian 1 stycznia 2023 rok

                                                                                      WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

                                                

                                                                                                                                                                             ................................   ..........................


………………………., ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………                                                                                                              Dane sprzedawcy :

(adres Klienta do korespondencji)                                                                                                                  PPHU Radex Małgorzata Piasecka

…………………………………………                                                                                                              ul. Piotrkowska 34

(numer telefonu/email do kontaktu)                                                                                                               95-070 Aleksandrów Łòdzki

                                                                                                                                                                       e-mail : kontakt@jemujej.pl

                                                                                                                                                                      tel. 603-302-500 , 512-109-008                                                                     ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………….

Data zawarcia umowy …………………………………………

Data odbioru towaru …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

(jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


* – niepotrzebne skreślić


Formularz reklamacyjny  

Wzór formularza odstąpienia od umowy